תנאי שימוש באתר

השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים לעיל. שימוש כאמור מעיד על הסכמת המשתמשים לתנאים אלו. על כן, אנא קראו היטב את תנאי השימוש לפני המשך הגלישה באתר. אם אינכם מסכימים לתנאי השימוש, אל תשתמשו באתר.
אם יש לכם הערות או שאלות ביחס לתכני אתר זה, אנא צרו קשר עם מנהלות הקהילה.

אחריות

מנהלות קהילת "גנים טובים" פועלות לוודא במידת האפשר שהמידע הכלול באתר הוא נכון ומדויק ככל שניתן. התכנים המופיעים באתר נועדו לספק מידע בלבד, ואין במידע משום ייעוץ רפואי משפטי או מקצועי מטעם מנהלות הקהילה ו/או מי מטעמן, והן אינן אחראיות לכל ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע או בדרך העברתו לגולש באתר או למשתמש במידע.
מנהלות הקהילה לא יהיו אחראיות בגין שימוש שייעשה, במישרין או בעקיפין, במידע הכלול באתר והן פטורות מכל אחריות לנזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי כתוצאה משימוש במידע.
באתר עשויות להופיע קישוריות לאתרים של צדדים שלישיים, מידע מסחרי ופרסומות. מנהלות הקהילה לא תישאנה בכל אחריות ו/או חבות לתוכן קישוריות, מודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר, ו/או המצויים באתרים של צדדים שלישיים המקושרים לאתר זה. אין בפרסום המודעות ו/או הקישוריות ע"י בעלי האתר ו/או מנהליו כדי להוות הסכמה לאמור בהם או משום המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן.

זכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים של תכני האתר שייכות אך ורק לקהילת גנים טובים.
חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתן של מנהלות הקהילה מראש ובכתב ובלא ציון מפורש ומובלט של מקורם והקישור (link) למקור.

ביטול תרומה

ניתן לבטל תרומות בתוך 24 שעות ממועד ביצוען. יש לפנות אל העמותה בכתב
עם בקשת הביטול, בצירוף 4 ספרות אחרונות + שם תורם + תאריך ושעת ביצוע העסקה.
במקרה של רכישת מוצר/שרות שלא סופקו ע"י העמותה, הלקוח זכאי לקבל את כספו בחזרה.
העמותה פועלת בכפוף למדיניות החזרת המוצרים לחוק הגנת הצרכן התשמ"א .1981

פרטיות

פרטי התורם ופרטי האשראי, נשמרים בצורה מאובטחת בהתאם לתקן PCI ולעולם
לא יועברו לצד ג'.

אחריות

העמותה והנהלת האתר לא יהיו אחראיים ולא ישאו בכל נזק ישיר או עקיף באשר הוא.
העמותה מתחייבת לספק את המוצרים במסגרת זמן ההספקה שהובטח במעמד המכירה.
העמותה אינה אחראי לעיכובים באספקת מוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה.
העמותה תעביר קבלה לאחר התשלום ע"פ הוראות מס הכנסה.