עמותת גנים טובים

עמותת גנים טובים מהווה קהילה תומכת המקנה מענה רב-תחומי לשלל הסוגיות הרלוונטיות לאיכות חייהן.ם ורווחתן.ם של נשאיות ונשאי מוטציות בגנים הקשורים בסיכון יתר לסרטן שד ושחלה.

מטרות העמותה:

  1. הפעלת קהילה המקנה תמיכה וידע רפואי עדכני ומהימן למען בחירות בריאות וקידום אוריינות בריאותית.
  2. העלאת מודעות בקרב המערכת הרפואית והצוותים הרפואיים בנוגע לצרכים היחודיים של נשאיות ונשאי המוטציה בגן ה-BRCA.
  3. העלאת מודעות בקרב האוכלוסייה הכללית בנוגע לגן BRCA ולבדיקת הסקר.
  4. שיפור והרחבת השירות הרפואי שמוענק לנשאיות ולנשאי BRCA במערכת הבריאות בישראל.
  5. שיתוף פעולה עם ארגונים בארץ ובעולם לקידום המעקב והטיפול בנשאיות ובנשאי המוטציה בגן BRCA
  6. קידום מחקרים לטובת שיפור איכות חייהן של נשאיות BRCA, הן בהיבט בנפשי והן בהיבט הפיזי וכן לטובת שיפור הטיפול הרפואי בנשאיות. 

האתר מופעל ע"י עמותת גנים טובים, קהילת נשאיות ונשאי BRCA בישראל, ומטרתו להנגיש מידע לאוכלוסיה הכללית וכן לנשאיות ונשאי מוטציות BRCA1\2.

המידע באתר אינו מחליף יעוץ רפואי פרטני.